Contact - Hoe neem je contact op met ons (2024)

Vragen over verkoopen
producten

Apple Online Store

Ga naar de AppleStore als je hardware en software van Apple en accessoires van andere fabrikanten wilt bestellen. Je kunt ook telefonisch je bestelling plaatsen via telefoon­nummer 0800 0200 570. Wezijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 19:00uur.

Je kunt op verschillende manieren informatie opvragen over je bestelling bij de Apple Online Store. Om je bestelling te wijzigen, te volgen of te retourneren, of om je account­gegevens bij te werken, ga je naar de bestelstatuspagina. Voor alle overige zaken kun je contact opnemen met de AppleStore-klantenservice via telefoon­nummer 08000200570. Wezijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 19:00uur.

AppleStores

Ervaar de digitale levens­stijl in een van de AppleStores. Zoek openingstijden en contactinformatie voor alle locaties.

Regel financiering voor jezelf, jebedrijf of school

Apple Financial Services biedt financiering voor Apple producten aan klanten, onderwijs­instellingen enbedrijven. Neem voor meer informatie contact op met je Apple vertegenwoordiger.

Zoek consultants

Ga naar onze Apple Consultants Network-pagina en zoek een consultant.

Zoek erkende trainers

Ga naar de Apple Training-website voor informatie over cursussen en door Apple erkende trainers die wereldwijd beschikbaar zijn.

Verkoop aan ondernemingen

Ben je ondernemer of een professionele gebruiker van Apple hardware of software, bezoek dan de AppleStore voor professionals of bel 08000200589. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 tot 19:00uur. De AppleStore voor professionals biedt een ruim assortiment aan diensten en financiële mogelijkheden.

Bestelinformatie voor het onderwijs

Studenten en docenten of ander onderwijzend personeel gaan naar de AppleStore voor het onderwijs of bellen 0800 0200 570. We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 19:00uur.

Zoek erkende Apple resellers

Gebruik onze Reseller Locator om een erkende Apple reseller te zoeken.

Erkende Apple resellers bieden expertise, services voor meerdere platforms en Mac-oplossingen voor de meest uiteen­lopende organisaties.

Zoek een Apple shop

Apple shops zijn door Apple ontwikkelde verkooppunten in bestaande winkelomgevingen, zoals warenhuizen. In deze shops werken getrainde deskundigen die je alles over de Mac kunnen vertellen.

Zoek een Apple Premium Reseller

Apple Premium Resellers zijn onafhankelijke resellers die Mac door en door kennen. Deze speciale Apple verkooppunten bieden het volledige gamma aan Macs en andere producten, en alle accessoires en aanvullende services.

Zoek een Apple Authorised Education Specialist

Apple Authorised Education Specialists zijn onafhankelijke resellers die met hun brede kennis van de onderwijs­wereld je manier van lesgeven en leren kunnen veranderen.

Ondersteuning voor producten en services

Contact opnemen met AppleSupport

Wil je iets laten repareren of heb je een vraag? Als je online een aanvraag indient, vinden we een oplossing voorje.

Andere manieren om aan ondersteuning te komen:

 • Contact opnemen met iTunes Store-support
 • Technische ondersteuning: 0800 0201581
 • Alle internationale ondersteuningsnummers bekijken
 • Contact opnemen met een mobiele provider
 • Een afspraak maken bij de GeniusBar in een AppleStore
 • Een Apple Authorised Service Provider zoeken
 • Beats Support:
  Bel 0800 0200 174 of bekijk de lijst met internationale ondersteuningsnummers

Klanten die een Mac, iPhone, iPod, iPad of AppleTV aanschaffen, hebben gedurende 90dagen na de aankoopdatum recht op gratis technische ondersteuning per telefoon. Online technische ondersteuning voor de producten van Apple is ook na deze eerste 90dagen beschikbaar.

Zoek in Online Support

Op de Apple Support-website vind je antwoorden op je vragen, hand­leidingen en gedetailleerde technische artikelen. Bij de Apple Support-gemeenschappen kun je terecht voor hulp en tips van andere Apple klanten.

Als je hulp nodig hebt met een koptelefoon of luidspreker van Beats by Dre, ga je naar Beats Support. Gavoor hulp bij de Beats Music-streamingdienst naar Beats Music Support.

Zoekgeraakte of gestolen Apple producten

Als je een Apple product kwijt bent of vindt, kun je dit het beste melden bij het plaatselijke politiebureau. Jekan ook een lijst opvragen met serienummers die aan je AppleID gekoppeld zijn en meer informatie krijgen over het gebruik van Zoek mijn iPhone voor iPhone, iPad, iPodtouch ofMac.

Apple bedrijfsinformatie

Apple Distribution
InternationalLtd.

Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork
Republic of Ireland

Registration number:470672
Registered at the
Companies Registration Office, Ireland
Btw-nummer: IE9700053D

Website Publication Manager:
Cathy Kearney
Website Hosting Service Provider:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
1408996–1010

Veelgevraagde informatie

Support voor AppleID

Lees hoe je een AppleID aanmaakt en ontdek de voordelen ervan.

Meer informatie

AppleCare-producten

Ontdek hoe je technische ondersteuning en opties voor hardwareservice voor je Apple producten kuntkrijgen.

Meer informatie

Reparatie en service

Bekijk al je reparatie- en service­mogelijk­heden op basis van je product en locatie.

Meer informatie

Apple Support-gemeenschappen

Wissel hulp en tips uit met duizenden andere Apple klanten.

Meerinformatie

Reparatiestatus

Vraag snel en makkelijk de status van je reparatiesop.

Meerinformatie

Vacatures

Zoek actuele vacatures, universitaire banen, stages enmeer.

Meerinformatie

Media- en analysegegevens

Bekijk persberichten, mediacontacten enmeer.

Meer informatie

E-mail­abonnementen

Wijzig je e-mailadres of abonnements­status.

Meerinformatie

Gebruikersgroepen

Ontmoet andere Apple gebruikers in je omgeving.

Meerinformatie

Vragen over conformiteit

Contacteer ons voor informatie over regelgeving en de conformiteit van devices.

Meer informatie

Feedback

Laat ons weten wat je van ons vindt. Selecteer de juiste feedbackoptie (we lezen alles, maar kunnen helaas niet altijd reageren):

Feedback over producten

Feedback over de website

Feedback voor ontwikkelaars

Contact - Hoe neem je contact op met ons (2024)

FAQs

How do I contact Apple services? ›

If you are a business or professional user, visit Apple Store or call 000800 040 1977. Lines are open Monday–Friday 09:00–18:00.

Does Apple have a customer service number? ›

Apple.com is a convenient place to purchase Apple products and accessories from Apple and other manufacturers. You can buy online or call (800) MY–APPLE (800–692–7753). You can get information about an order you placed on the Apple Online Store through the Order Status page.

How do I contact Apple Care? ›

How do I contact Apple pay? ›

Apple Store Customer Service at 1-800-676-2775 or visit online Help for more information.

Can I talk to a real person at Apple? ›

You can talk to an Apple Advisor by calling the Apple Support phone number for your country or region.

What number is 1 800 275 2273? ›

Apple, iTunes

Call 1 (800) 275-2273.

How do I contact Apple about unauthorized charges? ›

Apple Retail and Other Merchant Purchases
 1. On your iPhone, open the Wallet app and tap Apple Card. On your iPad, go to Settings and tap Wallet & Apple Pay, then tap Apple Card.
 2. Tap the transaction that you want to report.
 3. Tap the transaction again, then tap Report an Issue:
Mar 29, 2024

How do I dispute an Apple charge? ›

How to dispute a charge on your Apple Card
 1. On your iPhone, open the Wallet app. ...
 2. Tap Apple Card.
 3. Under Latest Transactions, find and tap the transaction that you want to dispute.
 4. Under Transaction History, tap the transaction again.
 5. Tap Report an Issue.
 6. Select the issue that you're experiencing, then tap Continue.

How do I contact Apple for a refund? ›

How to request a refund
 1. Sign in to reportaproblem.apple.com.
 2. Tap or click "I'd like to," then choose "Request a refund."
 3. Choose the reason why you want a refund, then choose Next.
 4. Choose the app, subscription, or other item, then choose Submit.
Mar 7, 2024

Does Apple have live chat? ›

Get Support

Give us a few details and we'll offer the best solution. Connect by phone, chat, email, and more.

How much is AppleCare support? ›

Starting from €119 (Mac mini), and ending at €399 (16" MacBook Pro), AppleCare+ varies in price depending on the product you intend to insure. Starting from £99(Mac mini), and ending at £349 (16" MacBook Pro), AppleCare+ varies in price depending on the product you intend to insure.

What is Apple support? ›

Apple Support gives you personalized access to solutions for all of your Apple products and services. Learn how to manage your subscriptions, reset your Apple ID password, and more. Talk with a real person to troubleshoot an issue, or get guided, step-by-step solutions to resolve it yourself.

Does Apple Pay charge a fee? ›

No. Apple does not charge any fees when you pay with Apple Pay — in stores, online, or in apps. And Apple doesn't charge interest or fees when you use Apple Pay Later.

How do I cancel Apple Pay? ›

To deactivate Apple Pay® or Google PayTM, simply delete your card from the app. No other action is required, and you can continue using your debit or credit card to make your purchases as usual.

How do I report a problem with Apple services? ›

Apple Services Purchases

Scroll down and tap the transaction that you want to report. If the transaction was made in a previous month, scroll down and tap [month], then tap the transaction that you want to report. Tap the transaction again, then tap Report an Issue.

Why is Apple Services charging me? ›

If you see 'apple.com/bill' on your billing statement

Apple.com/bill appears on your billing statement when you buy an app, music, movie, or other content from Apple. It also appears when a subscription renews and when a family member buys apps or content from Apple.

How do I check my Apple subscriptions? ›

View and manage your subscriptions
 1. Go to Settings > [your name] > Subscriptions.
 2. Do any of the following: Change an existing subscription. Renew an expired subscription. Share an eligible subscription with other family members in your Family Sharing group. Turn on Renewal Receipts.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 5899

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.